Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Přihláška do MŠ 1x

100,-

Řidičský průkaz

300,-

Přihláška do učebního oboru - posouzení schopnosti ke studiu

100,-

Přihláška na střední školu - posouzení schopnosti ke studiu

100,-

Přihláška na VŠ - posouzení schopnosti ke studiu

100,-

Potvrzení pro osvobození od TV

100,-

Potvrzení schopnosti pro sportovní akce ( nutná prohlídka)

200,-

Přihláška letní a zimní tábory - administrativně

100,-

Potvrzení schopnosti pro brigády a kurzy

200,-

Zdravotní průkaz

200,-

Vstupní prohlídka do zaměstnání

300,-

Aplikace nepovinného očkování

302,-

Vystavení náhradního dokladu

 50,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost

200,-

Posudek zdravotního stavu pro soudy apod.

300,-

Vyšetření krevní skupiny

300,-

Aplikace jedné náušnice - klasickou technikou - jehlou

150,-

CRP

100,-

STREP TEST

150,-

Konzultace a poučení nad rámec běžného poučení o nemoci

250,- za každých
započatých 10 min.