Vážení rodiče a milé děti. Vítejte na  webových stránkách naší ordinace.

Tyto stránky budou sloužit  naší vzájemné spolupráci.

Najdete zde aktuální informace o dění v naší ordinaci, o dovolených,

očkování, prevenci apod.

Najdete zde rovněž formuláře,  které si můžete stáhnout,

vyplnit a přinést k nepovinným očkováním.

Dále si zde můžete přečíst příbalové letáky k očkovacím látkám

a získat tak další důležité informace.

Součástí stránek jsou i důležité odkazy - na pohotovostní služby, toxikologii apod.