Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

platný od 1.1.2024

 • Posudek schopnosti pro školní zotavovací akce + škola v přírodě ... 200,-
 • Posudek schopnosti – letní, zimní tábory mládeže ... 200,-
 • Posudek schopnosti pro kurzy – plavání, lyže apod.... 200,-
 • Posudek schopnosti pro brigády ... 200,-
 • Přihláška do MŠ včetně účasti na akcích 1x ... 200,-
 • Evidenční list do MŠ / samostatně/ ...150,-
  každá další přihláška do MŠ ... 50,-
 • Řidičský průkaz ... 400,-
 • Přihláška do učebního oboru - posouzení schopnosti ke studiu ... 200,-
  každá další 50,-
 • Přihláška na střední školu - posouzení schopnosti ke studiu ... 200,-
  každá další 50 ,-
 • Přihláška na VŠ - posouzení schopnosti ke studiu ... 200,-
  každá další 50,-
 • Potvrzení pro osvobození od školní TV ... 200,-
 • Potvrzení schopnosti pro sport -nutná prohlídka ... 350,-
 • Aplikace nepovinného očkování včetně dodání očkovací látky ... 250,-
 • Vystavení náhradního dokladu ... 100,-
 • Duplikát očkovacího průkazu ... 200,-
 • Výpis ze zdravotní dokumentace na vl. žádost do týdne.... 300,-
 • Expres do druhého dne ... 400,-
 • Posudek zdravot. stavu pro soudy apod ... 500,-
 • Aplikace jedné náušnice -klasicky jehlou ... 200,-
 • CRP semikvantitativní s odběrem kapilární krve ... 100,-
 • STREP test semikvantitativní výtěrem z krku ... 150,-
 • Zpráva pro komerční pojišťovnu – podle náročnosti ... 300-500,-
 • Potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta ... 250,-
 • Svářečský průkaz ... 200,-
 • Kopie zpráv, dokumentace apod. 1 stránka A4 ... 10,-
 • Administrativní úkon do 10 min ... 100,-