Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Přihláška do MŠ 1x

 100,-

Řidičský průkaz

 300,-

Přihláška do učebního oboru - posouzení schopnosti ke studiu

 100,-

Přihláška na střední školu - posouzení schopnosti ke studiu

 100,-

Přihláška na VŠ - posouzení schopnosti ke studiu

 100,-

Potvrzení pro osvobození od TV

 100,-

Potvrzení schopnosti pro sportovní akce ( nutná prohlídka)

 200,-

Přihláška letní a zimní tábory - administrativně

 100,-

Potvrzení schopnosti pro brigády a kurzy

 200,-

Zdravotní průkaz

 200,-

Vstupní prohlídka do zaměstnání

 300,-

Aplikace nepovinného očkování

 302,-

Vystavení náhradního dokladu

   50,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost

  200,-

Posudek zdravotního stavu pro soudy apod.

  300,-

Vyšetření krevní skupiny

  300,-

Aplikace jedné náušnice - klasickou technikou - jehlou

  150,-

CRP

  100,-

STREP TEST

  150,-

Prevenar 13 - pro novorozence,  doplatek v ordinaci

   500 ,-

Prevenar 13

1 709,-

Konzultace a poučení nad rámec běžného poučení o nemoci

250,- za každých
započatých 10 min.