Důležité kontakty

 Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

 Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie

 a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

 Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431

 Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293

 Záchranná služba    155

 Dopravní sanitka     tel.: 267 313 333


Lékárna s nepřetržitou službou:

- Bulovka 2, Praha 8, tel.: 266 082 017
- ŠUSTOVA, PRAHA 4,  tel.: 296 506 128, 606 059 746
- FTN Krč
- PLAŇANSKÁ, PRAHA 10,  tel.: 281 019 258, 724 210 499


 Zubní pohotovost dětská:
 FN Motol,   V Úvalu 84, Praha 5,
tel.: 224 433 654,
224 433 659, 224 433 653, 224 433 652,
denně od 19:00 do 6:00 hod., sobota a neděle, svátky nonstop  

 

 Dětská pohotovost:

 FN Bulovka, Praha 8, Budinova 2, pav. 15,
tel.:
266 082 673
denně od 16:00 do 7:00 hod., sobota a neděle, svátky nonstop  


Všeobecná FN, Praha 2, Ke Karlovu 2, 

tel.: 223 967 777, denně od 19:00 do 6:00 hod., sobota a neděle, svátky nonstop 


FN Motol,   V Úvalu 84, Praha 5,
tel.: 224 433 654,denně od 19:00 do 6:00 hod., sobota a neděle, svátky nonstop   


FN Krč,  PAVILON B1, Vídeňská 800, Praha 4,
tel.: 261 083 783, denně od 19:00 do 6:00 hod., sobota a neděle, svátky nonstop  


Praha 10 , Malešice, Plaňanská 573/1,
tel.:
281 019 244
, denně od 19:00 do 7:00 hod., sobota a neděle, svátky nonstop  

Pohotovost Praha - východ Brandýs nad Labem, Brázdimská 1000,
tel.: 326 902 781, So 7.00 - Po 7.00

 

Poliklinika Mazurská                 283 024 111

Poliklinika Čumpelíkova           286 586 770

Poliklinika Prosek                      266 010 111